Zabytki

Dąb Bolko
Opis:Dąb „Bolko” w Hniszowie –jeden z najstarszych i największych pomników przyrody na Lubelszczyźnie. Ma około 600 lat, 28 m wysokości oraz 874 cm obwodu pnia. Miejscowa tradycja mówi o tym, że pod drzewem tym spoczywał Bolesław Chrobry w czasie wyprawy na Kijów. Dąb rośnie na terenie parku podworskiego. Park powstał w XIX wieku w otoczeniu dworu Karpińskich, który zniszczano po II wojnie światowej. Obecnie na terenie parku rośnie siedemnaście gatunków drzew, łącznie jest ich około 250 sztuk, są to m.in. lipy drobnolistne, dęby szypułkowe, kasztanowce białe. W sierpniu każdego roku, w cieniu wielkiego dębu, odbywa się "Bolkowanie" - dwudniowe święto, podczas którego m.in. przeprowadza się uroczyste mierzenie obwodu dębu.