Zabytki

Skansen
Opis:Skansen w Holi – powstał w 1985 r. i od tego czasu systematycznie wzbogaca swoje zasoby, krzewiąc tym samym historię oraz kulturę pogranicza polsko-ukraińskiego, Chełmszczyzny i Podlasia. W skansenie zgromadzono obiekty budownictwa ludowego z XIX w.: wiatrak „koźlak”, chałupa, stodoła, kapliczka przyrożna, krzyż, piec garncarski, ule, „kłody”, żuraw. Na terenie skansenu znajduje się stanowisko ornitologiczne.