Zabytki

Cerkiew pw. św. św. Paraskewii i Antoniego Pieczerskiego
Opis:Cerkiew pw. św. św. Paraskewii i Antoniego Pieczerskiego w Holi – wzniesiona w 1702 r. jako cerkiew unicka. Wyposażona przez Floriana Rzewuskiego. Drewniana świątynia zbudowana na planie prostokąta może pochwalić się stylowymi wnętrzami oraz ikonostasem z drugiej połowy XIX w. Przy cerkwi stoi drewniana dzwonnica z XVIII w.