Zabytki

Cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego
Opis:Cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie – zbudowana w 1702 r. dzięki fundacji Kopciów – właścicieli majątku Opole. Na początku była cerkwią unicką, a od 1875 r. – prawosławną. Jest to obiekt drewniany, jednonawowy. Ściany pokryte są malarstwem iluzjonistycznym. Wyposażenie świetlicy stanowią ikonostas z 1879 r. oraz ikony z okresu XVII-XIX wieku. Obok cerkwi znajduje się wolnostojąca dzwonnica z 1861 r.