Zabytki

Kościół parafialny pw. św. Augustyna
Opis:Neogotycki Kościół Parafialny pw. Św. Augustyna w Różance – jego fundatorami byli Zamoyscy. Zbudowany w latach 1908-1913 w miejscu zburzonej cerkwi prawosławnej. Wewnątrz znajduje się późnobarokowy ołtarz z rzeźbami świętych Piotra i Pawła oraz prospekt organowy z połowy XVIII wieku.