Zabytki

Dawny Pałac Myśliwski Zamoyskich
Opis:Pałac Myśliwskich Zamoyskich w Adampolu – wzniesiony w latach 1923-1928 wg projektu Jana Koszyca Witkiewicza dla Zamoyskich. Budynek jest utrzymany w typie romantycznego zamku, o charakterze eklektycznym z cechami klasycyzmu rosyjskiego. W zachodnim skrzydle zachowała się kaplica pałacowa, a w niej kopie trzynastowiecznych witraży, związanych z życiem św. Szczepana. W parku przed pałacem znajduje się figura Najświętszej Marii Panny, o charakterze klasycystycznym z 1858 roku, dzieło rzeźbiarza Konstantego Hegla, przeniesiona z parku pałacowego w Różance. Obecnie w pałacu mieści się palcówka lecznicza.