Zabytki

Kościół parafialny pw. św. Rajmunda
Opis:Kościół Parafialny pw. Św. Rajmunda w Hańsku – wzniesiony w 1882 r. jako cerkiew prawosławna , którą w 1919 r. przekształcono na kościół katolicki. Wewnątrz znajdują się barokowe ołtarze, wykonane w 1716 r. przez Szymona Słowikowskiego. Z XVIII w. pochodzą także barokowo-klasycystyczna chrzcielnica oraz barokowy krucyfiks. Kościół posiada wieżę widokową.