Zabytki

Pozostałości zespołu dworskiego
Opis:Zespół dworski w Starym Brusie - są to pozostałości dawnego założenia dworskiego. Na szczególną uwagę zasługuje klasyczny spichlerz z połowy XIX wieku oraz zabudowania a tego samego okresu, znajdujące się na terenie parku: oficyna, dworska chlewnia, dwa drewniane czworaki. Przy murowanym ogrodzeniu rośnie pomnikowy jesion.