Zabytki

Rynek z "Czworobokiem"
Opis:Rynek z "Czworobokiem" to zespół "kramnic" - dawnych kramów i jatek. "Czworobok" wzmiankowany był już w 1786 r. Ulegał licznym przekształceniom aż do końca lat 90. XX w. Obecnie stanowi zespół parterowych, sklepionych ze sobą budynków handlowych z dwiema bramami.