Zabytki

Zespół Synagogalny: Wielka Synagaga, Mała Synagoga, Dom Kahalny
Opis:Wielka Synagoga zbudowana w tylu późnego baroku (1764- 1774) częściowo z fundacji Czartoryskich. Jest jednym z najcenniejszych zabytków żydowskiej architektury w Polsce. Składa się z wielkiej sali z szafą ołtarzową i eksponatami związanymi z kulturą żydowską. Mała Synagoga powstała u schyłku XVIII wieku pełniła niegdyś funkcje domu modlitwy oraz była miejscem gdzie można było zapoznać się z Tora i księgami religijnymi. Dom Kahalny- (1928 r.) - był Biblioteką żydowską obecnie znajduje się tu administracja Muzeum Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego.

www.muzeumwlodawa.pl