Zadaszenia i wieże widokowe

Wieża widokowa i zadaszenie turystyczne
Lokalizacja:Orchówek
Opis:Wieża widokowa i zadaszenie turystyczne w Orchówku wieża widokowa i zadaszenie turystyczne w Orchówku usytuowane jest przy trasie 816 Włodawa-Orchówek na łąkach nadburzańskich między Bugiem a burzyskiem z wieży możemy podziwiać krajobrazy nadbużańskich łąk i pastwisk, często wypasane są tam konie i bydło w dużych stadach, wiosną tworzą się liczne rozlewiska co ściąga dużo ptactwa.