Zadaszenia i wieże widokowe

Wież widokowa
Lokalizacja:Dołhobrody
Opis:Wież widokowa w Pawlukach - w budowie