Zadaszenia i wieże widokowe

Wieża widokowa -Bagno Staw
Lokalizacja:Karczunek
Opis:Wieża widokowa -Bagno Staw Wieża widokowa z miejscem na ognisko w miejscowości Karczunek usytuowana jest na wyniesieniu ,co pozwala z niej obserwować rozległe torfowisko węglanowe pn. Bagno Staw należące do Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie.W środku torfowiska znajduje się średniowieczne grodzisko z X w. Bagno Staw to liczne zbiorowisko roślinności objętą ścisłą ochroną ale również skupisko wielu ptaków i zwierząt w szczególności łosi i jeleni. W wrześniu można tu obserwować rykowiska jeleni za pomocą dobrego sprzętu optycznego. To tu zaczyna swój bieg rzeka Włodawka która była granicą między Koroną a Litwą, obok przebiega szlak rowerowy Lublin -Wola Uhruska.  http://www.poleskipn.pl Foto J.Respond