Zadaszenia i wieże widokowe

zadaszenie turystyczne na trójstyku granic
Lokalizacja:Orchówek
Opis:Zadaszenie turystyczne w Orchówku na trójstyku granic Zadaszenie turystyczne sytuowane nad Bugiem przy ścieżce rowerowej „Stykiem Granic” w pobliżu styku trzech granic: Polski, Białorusi i Ukrainy przy dawnym ujęciu wody dla byłej garbarni. Przy zadaszeniu znajduje dogodne miejsce do wodowania kajaków.Potocznie miejsce jest nazywane trójstykiem.