Zadaszenia i wieże widokowe

Wieża widokowa w Hańsku Pierwszym
Lokalizacja:Hańsk Pierwszy
Opis:Wieża widokowa w Hańsku Punt widokowy zlokalizowana na wieży dzwonniczej kościoła pw. św. Rajmunda w Hańsku Pierwszym  z widokiem na miejscowość Hańsk i rozległy obszar torfowiska „Krowie Bagno” ,wyposażona w lunetę i lornetki .Udostępnianie przez pracowników Gminnego Domu Kultury w Hańsku /tel.82 5714210/, Urząd Gminy w Hańsku /tel.82 5714028/, parafię i przewodników terenowych, informacja z tel. na tablicy ogłoszeń przy kościele.Foto J.Respond