Zadaszenia i wieże widokowe

zadaszenie turystyczne zgrilem
Lokalizacja:Kulczyn
Opis:Zadaszenie turystyczne w Kulczynie /Pikulawka/ Zadaszenie turystyczne z grillem w Kulczynie /Pikulawka/ usytuowane przy szlaku pieszym czerwonym opasującym kompleks torfowisk Poleskiego Parku Narodowego od strony Północnej.Foto J.Respond