Zadaszenia i wieże widokowe

Zadaszenie turystyczne
Lokalizacja:Różanka
Opis:Zadaszenie turystyczne przy szlaku rowerowym "Stykiem granic",sytuowane w dolinie rzeki Bug.