Zadaszenia i wieże widokowe

Wieża widokowa Krowie Bagno
Lokalizacja:Kulczyn-Kolonia
Opis:Wieża widokowa w Kulczyn Koloni. Wieża widokowa w Kulczyn Koloni sytuowana jest na skraju Krowiego Bagna w kompleksie zmeliorowanych łąk w latach 1970-80, najładniejszego torfowiska wysokiego w Polsce,obecnie to łąki kośne z zachowaniem niewielkich enklaw torfowiskowych. Za wieżą znajduje się osada średniowieczna z IX-X wieku oraz zachowane grodzisko,zabytki z stanowisk archeologicznych można oglądać w muzeum Poleskiego Parku Narodowego w Zauczu Starym i izbie regionalnej w Hańsku. Z wieży rozpościera się panorama Krowiego Bagna do 20 km,można tu obserwować liczne stada żurawi,bocianów,saren. Dla ornitologów ciekawostką będą jesienne obserwacje sejmików żurawi,goszczą tu też skowronki,czajki,błotnik łąkowy,myszołów,czaple siwe i białe,gęś zbożowa,remiz,trzciniak zalatuje bocian czarny a nieraz i bielik .Z grubszego zwierza spotyka się łosia,jelenia,dziki i przechodnie wilki.Foto J.Respond